TARİHÇEMİZ
BAYDD

 

BALKICA KÖYÜ KURULUŞU RİVAYET 2

Balkıca köyü bugünkü adını nasıl ve nereden aldıgını kesin ve tam olarak kimse bilmemektedir. Ilçe merkezine 33 km uzaklıkta olup, adının ''balkımak'' (Parlamak,göz alıcı,güzel olmak) fiiliyle, alakası oldugu düşünülebilir. Yine Balkı kelimesi çok güzel (Insan için) manalarına gelmektedir. Köyün ileri gelenleri köy hakkında fazla bir bilgi verememekle beraber. Çeşitli rivayetlere göre köyde bir dönem arıcılıgın gelişmiş oldugu bu yüzden köyün adının Ballıca oldugu zamanla degişerek Balkıca ‘ya dönüştügü belirtilmektedir. Yine bilinen odur ki buraya gelen KOCABAŞ ailesi 1600 yıllarında burayı kurmuşlardır. Kocabaş ailesinin Kırım’dan geldikleri söylenmektedir.

Köyün geçimini sagladıgı Barza ovası 5-6 köyü içine almaktadır. Tavas Balkıca köyü ile Acıpayam ilçesine baglı Gireniz vadisi arasında Bozdag bulunmaktadır ve yüksekligi 2421 metre olarak tespit edilmiştir. Balkıca Köyü Barza mevkiisindedir. Balkıca köyü'nün komşuları Yorga , Derinkuyu, Çagırgan, Gümüşdere köyleri bulunmaktadır. Balkıca köy meydanı ve aynı zamanda Balkıca pazarının kuruldugu yerdir ve Cuma günü kurulur. Köyün yerleşim yeri Bozdagların batı eteginde kurulmuş olup , barza ovasına bakmaktadır . Ova düz bir araziye sahiptir. Köyün sagında Yorga, Bahçeköy,Gümüşdere ve horasanli Köyleri vardır. Iklim olarak karasal iklim ve ılıman iklim hüküm sürmektedir. Bitki örtüsü bozkır , maki (pınar meşesi (çalı denilen)), daglar çam ormanları, sedir (andız) ile kaplıdır.Dagların yükseklerinde ardıç agaçlarına rastlanır. Dagın eteklerinde igne yapraklı ormanlar bulunur.

Köyün geçim kaynagı tarıma dayalıdır .Bir kısmıda yurt dışında işçi olarak çalışmaktadır.köyde tarım T.S:E’ ye göre yürütülmektedir.gübreleme ve ilaçlama yapılmaktadır. Köyün başlıca geçim kaynagı tütündür.bununla beraber arpa, mısır,bugday,nohut ve benzeri mahsullerde vardır ancak kendi ihtiyaçları kadar ekim yapılmaktadır. Hayvancılık:Süt üreticiligi ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.Ayrıca sonbaharda bazı aileler çevre il ve ilçelerde pamuk toplamaya gitmektedir. Köyün nüfusu yaklaşık 1600’dür ancak nüfusun bir kısmı yurt dışında işçi olrak çalıştıgından köyde 900 ci varında insan yasamaktadır. Topragın sınırlı ölçüde kullanılması geçim kaynaklarının azlıgı,sulama suyu olmaması köyde nüfus planlamasını saglamıştır. Okuma ve yazma oranı % 80-90 civarındadır. Yüksek tahsil hızla artmaktadır.Kız çocuklarının okutulması için yogun bir çaba sarfedilmektedir .Yaygın egitim olarak halk egitim müdürlügünün açmis oldugu arıcılık,nakış, halı,traktör sürücü belgesi kursları açılmaktadır Köy egitim ve ögretimin degerini kavramıştır egitime önem verilmektedir. Gelenek ve göreneklere baglıdır (özellikle düğünlerde) .Iletişim ve haberleşme araçları hızla artmaktadır. ((Kaynak Tavas Kaymakamlıgıdır))

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 20!
Derneğimizin 2018-2019 Eğitim yılında lisans öğrencilerine sağlayacağı burs başvuruları 15 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 15 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir. Burs başvuru formuna derneğimizin sitesinden ulaşabilirsiniz. Formu doldurup Dernek merkezine veya kargo posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Başvurulardan sonra değerlendirme yapılıp burs almaya hak kazananlara bilgi verilecektir. Başvuru Formu için tıklayınız.